Tjenester

Bokføring

Moderne skyløsninger automatiserer mye av det som tidligere var manuelt arbeid. Men noe bokføring vil det fremdeles være for de fleste, dette fikser vi for deg. Er det deler du selv ønsker å håndtere, for eksempel fakturering, så tilbyr vi en fleksibel løsning hvor regnskapsfører og klient jobber i sanntid i samme system. La oss ta en prat om hvilken arbeidsfordeling som passer deg best.

Rådgivning

Hvorfor gå over bekken etter vann? Regnskapsfører kjenner din bedrifts økonomi meget godt og har ofte bred erfaring fra mye mer enn bare regnskapførsel. La dette komme deg til gode, ring oss først.

Lønn & personal

Vi kan ta hånd om hele lønnsområdet, inkl all rapportering til myndigheter, så du kan bruke mer tid på din kjernevirksomhet. Med moderne løsninger så er lønnsarbeid mer effektivt enn noen gang. 

Annet / Trening

Gevinsten fra ny teknologi kommer ikke helt av seg selv - nye rutiner må på plass. Vi bistår mer enn gjerne med nødvendig opplæring av dine ansatte og vi utarbeider raskt forslag til gode økonomirutiner for din bedrift. 

Årsregnskap & skattemelding

Vi utarbeider årsregnskap og skattemelding for din bedrift til fastpris. Ingen overraskende kostnader i forbindelse med årsoppgjøret!

Bistand til Styret / Styresekretær

Styrets arbeid er underlagt en del formelle krav, kanskje din bedrift har behov for en styresekretær? Vår erfaring tilsier også at det svært ofte er godt å ha med en som kan redegjøre for tallene i styremøtet. Vi tar gjerne ansvaret for at styrets arbeid skjer i ordnede former og vi kan bistå med utarbeidelse av rapporter og analyser til styret, akkurat slik du vil ha det. 

Trenger du mer informasjon? Kontakt oss

Vi er her for å bistå din bedrift. Kontakt oss per telefon, epost eller sosiale media.